Formularz zgłoszeniowy

Aby zarejestrować dziecko na egzamin proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy do pobrania „TUTAJ” lub w sekretariacie szkoły