Musical Babies

Program Musical Babies

Musical Babies to zajęcia muzyczno-ruchowe w języku angielskim dla dzieci od szóstego miesiąca życia do trzech lat. Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajania języka obcego, a mianowicie wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem, zabawy a rytmem, muzykę klasyczną i ruch.

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i na ich etapy składa się śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek przez osobę prowadzącą (i opiekunów w przypadku zajęć w grupach z opiekunami) przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności przez dzieci, ćwiczenia wykształacające poczucie rytmu, zabawy ruchowe, oraz taniec do muzyki ludowej i etnicznej. Istotną rolę spełniają wszelakie pomoce wizualne i dydaktyczne, obrazujące słownictwo używane w piosenkach. Ważnym elementem zajęć, w szczególności w najmłodszych grupach jest zachowanie określonej rutyny, dzięki której dzieci czują się bezpiecznie i są świadome następowania po sobie każdego z etapów zajęć.

Najważniejszym aspektem jest nabycie prawidłowego wzorca wymowy angielskiej, tak aby w przyszłej nauce języka angielskiego dziecko posiadało już odpowiedni wzorzec, który będzie dla niego nieodzowny w nabyciu jak najlepszej wymowy angielskiej.

Zajęcia odbywają się w tzw. grupach “otwartych”, czyli dla dzieci z rodzicem (opiekunem), lub w grupach tzw. “zamkniętych”, czyli dla dzieci bez rodziców, w żłobkach państowych i prywatnych, w klubach maluszka, itp.

Cele i efekty zajęć

Dla dzieci Musical Babies to zajęcia, podczas których:

  • Poznają proste słowa i zwroty angielskie za pomocą rymowanek i piosenek angielskich, stopniowo z wiekiem włączają się w śpiewanie samych piosenek i mówienie rymowanek wraz z pokazywaniem określonych czynności.
  • Osłuchują się z językiem angielskim, co pomoże w późniejszej nauce języka, np. w przedszkolu.
  • Nabywają prawidłogego wzorca wymowy angielskiej, co jest najważniejsze na tym etapie nauki języka obcego.
  • Wykształcają wyczucie rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu, oraz poprzez różnorodne gry i zabawy, nabywając bądź usprawniając przy tym koordynację ruchową.
  • Nabywają niezastąpioną umiejętność słuchania.
  • Mają możliwość interakcji z innymi dziećmi w podobnym wieku w przypadku grup z opiekunami Dla rodziców Musical Babies to zajęcia, które umożliwiają: Poznanie przez mamę, lub osobę uczęszczającą z dzieckiem na zajęcia rymowanek i piosenek po angielsku do wykorzystania we wpólnej zabawie z dzieckiem poza zajęciami; w domu, ogrodzie, na spacerze, czy w podróży.
  • Okazję do przyzwyczajenia dziecka do obcowania z grupą innych dzieci. Umożliwienie spotkania innych mam, opiekunów z dziećmi w podobnym wieku, nawiązania nowych znajomości, a może nawet przyjaźni.

Zajęcia Musical Babies wspomagają następujące elementy rozwoju dzieci (wg skali Gardnera)

Inteligencja językowa

Poprzez poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów w języku angielskim za pomocą łatwo i przyjemnie przyswajanych piosenek i rymowanek, oraz osłuchanie się z naturalnym

językiem mówionym, co może być szczególnie owocne w późniejszej nauce języka. Także poprzez róznorodne ćwiczenia kojarzeniowe, oraz dużą dozę TPR (“Total Physical Response”)

Inteligencja muzyczna

Poprzez umożliwienie dziecku obcowania z muzyką klasyczną, ludową, czy etniczną. Poznanie zasad rytmu, ćwiczenia umuzykalniające i wykształcające poczucie rytmu, oraz stymulujące synchronizację półkul mózgowych, co według wyników wielu badań może nie tylko przygotować mózg do przyszłej nauki czytania, matematyki, a w szczególności nauki języka obcego. Inteligencja muzyczna jest także rozwijana poprzez umożliwienie nabycia przez dziecko wrażliwości

muzycznej, oraz umiejętności słuchania.

Inteligencja ruchowa

Poprzez ćwiecznia i zabawy usprawniające koordynację ruchową i motorykę małą i motorykę dużą. Także poprzez taniec do różnorodnej muzyki, od skocznej muzyki irlandzkiej i szkockiej do bardzo rytmicznej afrykańskiej. Dzieci niechodzące wykorzystują w tym przypadku wzorzec rodzica będąc na ich

rękach, lub … podskaując na pupie!

Inteligencja interpersonalna

Poprzez nabycie umiejętności przebywania w grupie rówieśników, interakcji z innymi, dzielenia się, nabywanie cierpliwości i ogólnie przyjętych zasad zachowania społecznego i ogłady.