Musical English

Zajęcia Musical English są w założeniu kontynuacją zajęć Musical Babies dla dzieci powyżej 3 lat. Na program składają się 3 poziomy, które korelują z wiekiem dzieci i przygotowują je do rozpoczęcia nauki w szkole w wieku 6 lat. Celem zajęć jest już nie tylko osłuchanie się z językiem angielskim, lecz poznanie w sposób aktywny słów, zwrotów, rymowanek i piosenek angielskich.

Nieodzowne w tym procesie są płyty Musical English, które dziecko może słuchać w domu (aczkolwiek bez przymusu). Materiał podzielony jest na bloki tematyczne (np kolory, zwierzęta domowe, itp), dodatkowo rozwijające wszechstronne umiejętności z innych dziedzin niezwiązanych bezpośdrednio z nauką języka obcego, tj z zakresu muzyki, rytmiki, oraz motoryki małej, jak i wiedzy ogólnej na przykład ekologii.

Dalej najważniejszym aspektem zajęć Musical English, podobnie jak Musical Babies jest prawidłowa wymowa. Mniej istotna w nauce na tym etapie jest sama liczba poznanych słówek, a najbardziej właśnie odpowiednia ich wymowa. To prawidłowy wzorzec stanowi o sukcesie w nauczaniu dzieci do 6 roku życia i nabycie jak najlepszej wymowy kładzie podwaliny pod dalszą naukę. Dzieci

właśnie w tym wieku mają na tyle elastyczne narządy mowy i zdolności wykorzystania tego potencjału, że bez większych trudności porafią nauczyć się nawet najtrudniejszych dźwięków wymowy angielskiej, np. dżwięków występującego w słowach think, path, this, then. Ta umiejetność powoli z wiekiem zanika. Błędy zakorzenione już w dzieciństwie natomiast bardzo trudno naprawić w przyszłości, dlatego właśnie tak niezbędne jest odpowiednie, stałe ćwiczenie prawidłowej wymowy i intonacji.

Na imponujące ilości nowych słówek i gramatykę przyjdzie czas później …a tak na prawdę

przez całe życie osoby uczącej się obcego języka.

 

Każde zajęcia Musical English mają określone składowe, co jest niezwykle ważne w edukacji małych dzieci, ze względu na zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa i niezbędnej na tym etapie rutyny. Procesowi poznawczemu zawsze towarzyszy bardzo dużo ruchu i muzyki. Dzieci uczą się nie zdając sobie z tego sprawy, przez “kontrolowaną” i twórczą zabawę. Na każdych zajęciach wykorzystywana jest bogata i zróżnicowana gama autorskich materiałów dydaktycznych, tj. plansze Musical English, karty obrazkowe (Flash Cards), domina, puzzle, Maty Edukacyjne Musical English, tzw. Story Boards (plansze z opwiadaniami) itp.

Dodatkowe książeczki z Kartami Pracy Musical English, jakie dzieci otrzymują do domu mają za zadanie umożliwić dziecku przećwiczenie poznanego materiału w domu, z rodzicem. Karty te wykorzystują sposobność wykonywania prac usprawniających inne zdolności niezwiązane stricte z nauką języka, tj. wycinanie, rysowanie po śladzie, przyporządkowywanie elementów do zbioru, itp.