Hiszpański dla dzieci (klasy I – III)

Uczenie się nowego języka jest jak uchylenie drzwi do nowego świata, kultury, nowych zwyczajów i tradycji. Nasz kurs języka hiszpańskiego dla dzieci szkół podstawowych z klas
1 – 3 jest właśnie początkiem takiej pasjonującej drogi do odkrycia nowej rzeczywistości,  świata języka hiszpańskiego, trzeciego co do popularności, używanego przez ponad 400 milionów osób na całej ziemi.

Kurs nastawiony jest na poznawanie słownictwa i nowych struktur poprzez piosenki, gry, konkursy czy prace manualne. Duży nacisk położony jest na rozwijanie kompetencji rozumienia ze słuchu i wypowiedzi ustnej. W celu przyswojenia dzieciom wiedzy, duży nacisk położony jest na elementy ludyczne, zabawowe.

Materiały wykorzystywane podczas zajęć są kompilacją kilku dostępnych na rynku podręczników m.in. Colega 1 czy Superdrago 1, których  atutem jest położenie nacisku na nauczanie języka hiszpańskiego opartego na aktywnej obserwacji, udziale w zabawach i grach poprzez śpiew czy rysunek lub inne prace techniczne.