Hiszpański dla dzieci (klasy IV – VI)

Przygodę z uczeniem się języka hiszpańskiego można również rozpocząć w klasach IV – VI szkoły podstawowej. W tym celu jako bazę proponujemy serię wydawnictwa SGEL Compañeros

Compañeros to kurs języka hiszpańskiego przeznaczony dla nastolatków w wieku od 11/12 lat do 14/15 lat, stworzony wg rekomendacji ESOKJ, kolejne części odpowiadają poziomom: A1, A2, B1.1, B1.2. Dla każdego poziomu stworzono:

  • podręcznik + CD
  • zeszyt ćwiczeń
  • przewodnik dydaktyczny
  • materiały do tablicy interaktywnej
  • materiał uzupełniający – na stronach internetowych.

Każdy rozdział podręcznika Compañeros 1 składa się z 8 stron, podzielonych w następujący sposób:

  • 2 strony – „Słownictwo”
  • 2 strony – „Gramatyka”
  • 2 strony – „Komunikacja”
  • 1 strona – „Kompetencje językowe”
  • 1 strona – „Refleksje i ocena”

Każda lekcja uzupełniona jest o dodatki, proponujące strategie uczenia się oraz działu zatytułowanego „Ortografia i interpunkcja”.
Po każdych 3 rozdziałach zaproponowany jest „Projekt”, który pozwala sprawdzić nabytą przez uczniów wiedzę, jak również „Portfolio”, które pozwala na dokonanie autoewaluacji.
Na końcu książki znajduje się dział poświęcony zagadnieniom gramatycznym oraz tabele odmian czasowników.
Do podręcznika dołączona jest płyta CD, zawierająca nagrania tak do podręcznika, jak i zeszytu ćwiczeń.