Hiszpański dla gimnazjalistów

Język hiszpański zdobywa coraz większą rzeszę polskich fanów, m.in. wśród gimnazjalistów. Proponujemy zatem również i Wam, gimnazjalistom, kurs tego języka dla początkujących.

Na naszych zajęciach będziemy bazować na podręczniku wydawnictwa EDI NUMEN Club Prisma

Club Prisma to kurs języka hiszpańskiego dla gimnazjalistów. Materiał nauczania zamieszczony w czterech kolejnych tomach obejmuje poziomy kompetencji językowych od A1 do B1, wskazane w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego Podręcznik odpowiada nowej podstawie programowej ogłoszonej przez MEN w grudniu 2008 roku.

– Kurs umożliwia wyposażenie ucznia w umiejętności i strategie konieczne do funkcjonowania i komunikowania się w środowisku hiszpańskojęzycznym
– W każdej jednostce dydaktycznej zamieszczono informacje o kulturze Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych, ćwiczenia z wykorzystaniem internetu oraz materiały do rozwijania strategii uczenia się, w tym portfolio językowe
– Do podręcznika dołączone jest CD audio
– Uzupełnieniem kursu są ćwiczenia online umieszczone w internecie, które każdy uczeń może wykonać, posługując się własnym kodem dostępu nadanym mu przez nauczyciela