Niemiecki

Język niemiecki w English for you? Tak, to prawda! Już w wakacje podjęliśmy przygotowania do rozpoczęcia w naszej szkole przygody z językiem niemieckim. Potrzebowaliśmy profesjonalnego lektora, który mógłby dołączyć do naszego zgranego zespołu. Proces rekrutacyjny obejmował więc nie tylko weryfikację wiedzy merytorycznej i doświadczenia, ale również lekcje pokazowe zawierające elementy multimedialne. I tak członkiem naszego zespołu została Kamila Jaroszewska, której wiedza, doświadczenie i przyjazne usposobienie doskonale wpisują się w atmosferę naszej szkoły!

Nawiązaliśmy również współpracę z wydawnictwem Hueber, posiadającym w swej bogatej ofercie wiele rzetelnych pozycji książkowych. W ramach grupowych kursów językowych oraz zajęć indywidualnych ćwiczone są wszystkie sprawności językowe. Autentyczne nagrania i teksty, projekty Landeskunde, ćwiczenia z zakresu gramatyki, słownictwa i wymowy, oferują możliwość pogłębiania wiedzy na każdym poziomie zaawansowania. Materiały dodatkowe na platformie internetowej „Moodle” zapewniają możliwość sprawdzenia poprawności wykonywanych zadań.

Obecnie korzystamy z podręczników Sicher B1+ (grupa zaawansowana) oraz Menschen A1.1 (grupa początkująca) wydawnictwa Hueber, których metodyka bazuje na podejściu komunikacyjno-

zadaniowym, korzystając z osiągnięć neurodydaktyki.

Prowadzimy również kurs metodą bezpośrednią przy użyciu książki Direktes Deutsch (grupa tzw. „fałszywych początkujących”, czyli osób, które uczyły się j. niemieckiego, ale niewiele wyniosły z tej nauki i niewiele pamiętają). Metoda ta pozwala przełamywać lęk przed mówieniem i uczy rozumienia ze słuchu, co jest niezbędne i bardzo ważne w nauce języka obcego. Nie brakuje w naszej ofercie również zajęć indywidualnych. Są one dostosowane do potrzeb i oczekiwań kursanta. Jest to zarówno pomoc w opanowaniu zakresu materiału szkolnego, jak i również materiału wykraczającego poza wymagania szkolne, np. niezbędnego do porozumiewania się w życiu codziennym lub zawodowym.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty.