Przedszkolakowo

To kreatywne zajęcia przygotowujące malucha do wejścia w świat przedszkolaka. Zajęcia odbywają się w towarzystwie opiekuna. Podczas zajęć dzieci pracują w grupie i rozwijają swoje umiejętności i wiedzę z zachowaniem naszego głównego założenia „rozwój przez zabawę”.

Podczas zajęć będziemy bawić się Bum Bum Rurki, które to od kilkunastu lat są ulubioną zabawką edukacyjną dzieci, rodziców oraz nauczycieli muzyki w wielu krajach świata. Uhonorowane wieloma prestiżowymi nagrodami w nie tylko w USA. Umożliwiają one praktycznie nieograniczone możliwości zabawy oraz edukacji muzycznej. Zdaniem amerykańskich pedagogów, muzykowanie za pomocą kolorowych rurek jest doskonałym wstępem do nauki gry na innych instrumentach. Bum Bum Rurki świetnie sprawdzają się w nauczaniu podstawowych elementów muzyki: rytmu, melodii oraz harmonii, poprzez granie, które polega na uderzaniu nimi o dowolną powierzchnię, np. ławkę, krzesło lub kolano czy wnętrze dłoni – kolorowe rurki wydobędą określone, harmonijne dźwięki. Mogą być również używane jak cymbałki – grając pałeczkami.

bbr_logo   bbr_zestaw_diatoniczny

BUM BUM RURKI W RĘKACH DZIECI TO

  • ZABAWY RYTMEM
  • MOTORYKA. Zabawy muzyczne z rurkami pomagające pracować nad małą i dużą motoryką
  • ZESPOŁOWE GRANIE uczące współpracy i koncentracji
  • WYRAŻANIE EMOCJI przy akcentowaniu mocnych części rytmu


Drugą metoda wykorzystywana podczas zajęć  jest Metoda Batii Strauss, autorka tej metody pochodzi z Izraela, Polskę odwiedziła w 1997 roku. Pragnęła przybliżyć dzieciom muzykę klasyczną i po wielu latach poszukiwań znalazła na to skuteczny sposób. Stworzyła metodę aktywnego słuchania muzyki. Dzieci słuchają utworu i wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc albo ruchy taneczne według wskazówek nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych, są to proste ruchy, ilustrujące krótkie opowiadanie związane z każdym utworem muzycznym.

Zajęcia z użyciem tej metody dają dzieciom okazję uczestniczenia w utworze muzycznym, przeniknięcia do jego struktury, a w konsekwencji radosny i rozumny odbiór dzieła. Dzieci odczuwają i przeżywają radość wspólnoty tworzenia, dostępną, jakby się mogło wydawać, tylko artystom. Metoda ta pozwala na swobodną zamianę ról, jakie mogą pełnić dzieci w danym utworze muzycznym, raz występując w roli wykonawcy, a za chwilę wcielając się w dyrygenta, dzięki temu kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową. A utwór, mimo wielokrotnego słuchania nie traci na atrakcyjności.
Słuchanie muzyki podczas zajęć integruje różne formy aktywności: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych. Pozwala w sposób niewerbalny odkryć różne aspekty dzieła muzycznego: jego formę, tempo i rytm oraz dynamikę i barwę.
Dzieci z wielkim zadowoleniem uczestniczą w tej formie zajęć. Poza walorami edukacji twórczej ma ona wielkie znaczenie w naturalnym kształceniu zrozumienia zasad współdziałania dla osiągnięcia wspólnego celu, przestrzegania ustalonych reguł, ról i koncentracji. Nawet bardzo żywe dzieci dobrze reagują na ten rodzaj zadania.

METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WG BATII STRAUSS

  • KSZTAŁCENIE WYOBRAŹNI nie tylko dźwiękowej
  • FABULARYZOWANIE MUZYKI zabawami rytmicznymi
  • INTEGRACJA RÓŻNYCH FORM AKTYWNOŚCI: słuchania, grania, tańczenia, śpiewania i różnych form plastycznych