Zajęcia logopedyczne i logorytmika

Zajęcia logopedyczne
Obejmujące profilaktykę (zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną (zajęcia w parach, lub indywidualne) zajęcia,
usprawniające motorykę aparatu artkulacyjnego (m.in. języka, warg, podniebienia miękkiego), kształtujące prawidłową wymowę
poszczegółnych głosek.
Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka!

Logorytmika,
Zajęcia dla dzieci łączace terapię logopedyczną z zajęciami muzyczno-ruchowymi, uwrażliwiające na cechy wspólne muzyki
i mowy : rytm, melodia, tempo a także dynamika i barwa dźwięku. Zajęcia ruchowe stymulują mowe i myślenie,
co sprzyja poprawie koncentracji !